Tietosuojaseloste

Tämä on Zapato Ky:n henkilötietolain (10 ja 24§) ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste on laadittu 11. lokakuuta 2018.

Rekisterinpitäjä ja rekisterin pitäjän yhteystiedot
  • Nimi: Kristina Nyberg
  • Osoite: Zapato Ky, Turuntie 3, 24100 Salo
  • Puhelin: 02 7333946
  • Sähköposti: info@zapato.fi
Rekisterin nimi

Zapato Ky:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteeseen liittyvä asiakaspalvelu ja -yhteydenpito.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan henkilön etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, sekä joissain tapauksissa puhelinnumero.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot saadaan henkilöltä itseltään yhteydenottolomakkeilla lähetetyistä viesteistä, joissa henkilö luovuttaa tietojaan. Näitä tietoja ei luovuteta kenellekään, eikä näitä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Henkilön ei tarvitse antaa suostumusta näiden tietojen keräämiseen.

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja niin kauan, kuin se on tarpeellista käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Rekisterinpitäjä voi säilyttää joitain tietoja kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien ja vastuiden hoitamiseksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Tarkistusoikeus ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilöllä on seuraavat oikeudet henkilötietojen käsittelyn osalta:

1) Henkilöllä on oikeus pyytää nähtäväkseen itseään koskevat tiedot. Nämä on toimitettava 30 päivän sisällä pyynnöstä.

2) Henkilöllä on oikeus pyytää virheellisten tietojen päivittämistä.

3) Henkilöllä on oikeus peruuttaa suostumus sähköpostiosoitteen ja/tai puhelinnumeron käsittelyn osalta; tällöin tieto tulee poistaa.

4) Henkilöllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista.

5) Henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että hänen oikeuksiaan on loukattu.

Turuntie 3, 24100 Salo

02 7333946

info@zapato.fi

Avoinna

ma - pe 10.00 - 17.00

la 10.00 - 14.00

X